Название книги: Ilustrowana historia polskiego Ko??cio??a


Автор: Marek Balon


ISBN: 9788375697148


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Warto, by ka??dy Polak, a katolik szczeg??lnie, zna?? histori?? polskiego Ko??cio??a, bo bez niego nie by??oby ponadtysi??cletniej historii Rzeczypospolitej.
1050-lecie chrztu Polski stanowi dobr?? okazj?? do przypomnienia historii, zas??ug i dorobku naszego Ko??cio??a w sferze religijnej, kulturowej, naukowej, spo??ecznej i politycznej. Proponujemy fascynuj??c?? wycieczk?? przez wieki: od ko??ca poga??stwa po wsp????czesno????, odkrycia kart prze??omowych dla narodu polskiego.
By zach??ci?? do lektury nie tylko mi??o??nik??w historii, lecz tak??e jak najszersz?? rzesz?? czytelnik??w, proponujemy przyjazn?? formu???? bogato ilustrowanej, kolorowej ksi????ki zawieraj??cej ???wiedz?? w pigu??ce???, a przy tym napisanej z pasj?? i bardzo przyst??pnie. Wierzymy, ??e lektura Ilustrowanej historii polskiego Ko??cio??a b??dzie ekscytuj??c?? przygod??, kt??ra nie tylko sprawi, ??e odkryjemy bogactwo naszej to??samo??ci, lecz tak??e pozwoli nam uzyska?? w??a??ciw?? perspektyw?? do patrzenia na wielki problemy wsp????czesno??ci.