Название книги: Bukiety matematyczne dla gimnazjum


Автор: Piotr J??drzejewicz


ISBN: 9788374203760


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Je??li interesujesz si?? matematyk?? – ta ksi????ka jest w??a??nie dla ciebie. Znajdziesz w niej wiele nietypowych, trudnych, frapuj??cych zada?? u??o??onych w potr??jne ???bukiety???, czyli zestawy trzech zada?? na ten sam temat. Jedno z nich jest zawsze klasycznym zadaniem konkursowym, a dwa pozosta??e to ??atwiejsze zadania pomocnicze. Zmierzenie si?? z nimi pog????bi twoj?? wiedz?? i przyniesie ci wielk?? satysfakcj??.Bukiety matematyczne s?? doskona???? ksi????k?? dla ka??dego gimnazjalisty. Je??li chcesz rozwija?? swoje matematyczne zainteresowania, si??gnij po ni??. Praca z bukietami rozwinie twoje zdolno??ci analityczne. Oswoi ci?? ze specyfik?? zada?? konkursowych, a wreszcie zagwarantuje sukces na konkursie matematycznym.