Название книги: Gedenkschriften en reizen. Deel 1


Автор: Maurice-August van Benyowsky


ISBN:


Издательство: Библиотечный фонд


Год: 1791


Кол-во стр.: 208


Полный вариант заголовка: "Gedenkschriften en reizen des Graaven van Benyowsky : Deel 1 : naar de engelsche vertaaling uit het oorspronglyk handschrift overgezet / door hem zelven beschreeven".