Название книги: Fizyka 1. Zbi??r zada??. Stara wersja


Автор: Joanna Gondek , Bogus??aw Pranszke , Hanna Majek


ISBN: 9788374200271


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Zadania dla wszystkich!Zbi??r zawiera zadania z dzia????w: Si??y, Ruch, Energia, om??wionych w pierwszej cz????ci podr??cznika Fizyka z plusem. Mo??na go u??ywa?? z dowolnym podr??cznikiem do nauczania fizyki w gimnazjum.Ucze?? mo??e pracowa?? ze zbiorem samodzielnie. U??atwiaj?? to wyczerpuj??ce wst??py teoretyczne, a tak??e odpowiedzi i rozwi??zania zada??, pokazuj??ce krok po kroku w??a??ciwy tok rozumowania.