Название книги: Matematyka Fiszki maturzysty


Автор: Inga Linder-Kopiecka , Beata Linder-Kopiecka


ISBN: 9788378922322


Издательство: Lingo


Год: 2019


Кол-во стр.:


Seria "OLDSCHOOL - stara dobra szko??a" zosta??a przygotowana przez do??wiadczonych korepetytor??w i metodyk??w, a wszystkie publikacje s?? konsultowane z nauczycielami i samymi maturzystami.
"Fiszki maturzysty" to skuteczna nauka tego, czego naprawd?? potrzebujesz. Skorzystaj z nowego sposobu na szybkie zapami??tywanie! We?? to na rozum! My w Ciebie wierzymy!
"Fiszki maturzysty" to:
- 1000 dwustronnych kart do samodzielnej nauki
- 2000 pyta?? i odpowiedzi
- wszystkie zagadnienia maturalne
- efektywne zapami??tywanie
- nowy spos??b na nauk??
Dzi??ki "Fiszkom maturzysty":
- opanujesz wszystkie zagadnienie wymagane na maturze na poziomie podstawowym: wzory, wykresy, przyk??ady rozwi??za?? zada??, definicje
- sprawdzisz i usystematyzujesz swoj?? wiedz??
- dostosujesz tempo nauki do w??asnych potrzeb
- skorzystasz z nowej, interaktywnej formy przygotowania do matury
- b??dziesz m??g?? uczy?? si?? samodzielnie lub z kolegami.
Do matury tylko z OLDSCHOOL!