Название книги: Regionalne zr????nicowanie wykorzystania zasob??w pracy – bariery, implikacje


Автор: Maria Balcerowicz-Szkutnik , Anna S??czewska-Piotrowska , Anna Sk??rska


ISBN: 9788378755968


Издательство: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Год: 2020


Кол-во стр.:


Monografia prezentuje wyniki szeroko zakrojonych analiz por??wnawczych w zakresie oceny kondycji regionalnych rynk??w pracy, stosuj??c podzia?? terytorialny, zgodny z klasyfikacj?? NUTS 1, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem regionu po??udniowego i wschodniego Polski. Wskazane regiony cechuj?? si?? zdecydowan?? rozbie??no??ci?? na poziomie rozwoju gospodarczego i w zakresie liczebno??ci zasob??w pracy, a w konsekwencji w przejawiaj??cych si?? znacznych r????nicach poziomu ??ycia mieszka??c??w, co starano si?? ukaza?? w niniejszej publikacji.