Название книги: Ju?? lubi?? czyta??. Cz?????? 2. ??wiczenia w czytaniu ze zrozumieniem


Автор: Barbara Romeyko-Hurko


ISBN: 9788374204637


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


"Tekst wiruje, litery zamieniaj?? si?? miejscami, znikaj?? ca??e wyrazy, tre???? wydaje si?? nie mie?? sensu. Kr??ci si?? w g??owie, boli brzuch, a gniew narasta. Niewa??ne, co czyta dyslektyk – ka??dej lekturze towarzyszy to samo.
Druga cz?????? Ju?? lubi?? czyta?? to kontynuacja popularnego zeszytu ??wicze?? dla uczni??w starszych klas szko??y podstawowej oraz gimnazjum, kt??ry skutecznie neutralizuje dyslektyczne trudno??ci w czytaniu. ??wiczenia oparto na metodzie pracy z tekstem – ANTARES. Zastosowany system poprawia technik?? czytania, rozumienie i zapami??tywanie tre??ci, sprawia, ??e czyta si?? zdecydowanie ??atwiej.
Ksi????ka jest dost??pna wy????cznie w wersji elektronicznej. Mo??na j?? wy??wietla?? na ekranie, powi??ksza?? i ??atwo drukowa?? potrzebne ??wiczenia."