Название книги: Historia. Testy dla gimnazjalist??w


Автор: Dariusz Ostapowicz , S??awomir Suchodolski


ISBN: 9788388881008


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Czeka ci?? egzamin po gimnazjum? Nie martw si??, ta ksi????ka pomo??e ci przygotowa?? si?? do jego humanistycznej cz????ci.Niniejszy zbi??r zawiera wszystkie rodzaje polece??, z kt??rymi mo??esz zetkn???? si?? na egzaminie. Starannie dobrane teksty i przemy??lane zestawy zada?? pomog?? ci w??a??ciwie przygotowa?? si?? do egzaminu. A dodatkowo umo??liwi?? ci oswoi?? si?? ze sposobem sprawdzania wiedzy i umiej??tno??ci poprzez zadania testowe.