Название книги: Bukiety matematyczne dla liceum i technikum


Автор: Piotr J??drzejewicz


ISBN: 9788374203753


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Bukiety matematyczne to niezast??piona pomoc w przygotowaniu do konkurs??w matematycznych uczni??w szk???? ponadgimnazjalnych. Praca z ksi????k?? systematycznie rozwija umiej??tno??ci analityczne ucznia, oswaja go ze specyfik?? zada?? konkursowych, a przede wszystkim jest gwarancj?? sukcesu na samym konkursie.