Название книги: Najwi??kszy skarb. Rzecz o Eucharystii


Автор: Jacek Salij OP


ISBN: 9788379063277


Издательство: W drodze


Год: 2019


Кол-во стр.:


Eucharystia to centrum ??ycia katolika, a przynajmniej powinna nim by??. Nie wynika to z ??adnego prawa, a z prawdy o Jezusie i ??yciu wiecznym. Post eucharystyczny, komunia pod dwiema postaciami oraz na r??k??, katolicy na nabo??e??stwie protestanckim, znaczenie 9 pierwszych pi??tk??w – to m.in. przedmiot rozwa??a?? ojca Jacka Salija, podanych w formie kr??tkich esej??w i list??w pisanych ??ywym j??zykiem.
Na msz?? ??wi??t?? przychodzimy, ??eby czerpa?? mi??o????, kt??r?? okazuje Jezus ukrzy??owany i zmartwychwsta??y. Ojciec Salij spieszy z pomoc??, by ka??dy uczestnik m??g?? z niej w pe??ni korzysta??.