Название книги: Sztuka zachowywania umiaru


Автор:


ISBN: 9788380650817


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:Czy chcia??by?? odkry?? co??, co sprawi, ??e pewnego dnia z ulg?? powiesz: ???Mam wszystko, jestem spe??nionym i szcz????liwym cz??owiekiem????

Wyobra?? sobie, ??e to ???co????? odkry?? ju?? przed tysi??c pi??ciuset laty niezwyk??y mnich, ??w. Benedykt, i na tej podstawie stworzy?? s??ynn?? Regu????. Ksi????ka, kt??r?? trzymasz w r??ce, czerpie z m??dro??ci tamtego staro??ytnego tekstu.

Okazuje si?? bowiem, ??e tajemnic?? szcz????liwego ??ycia jest… sztuka zachowywania umiaru. To umiar decyduje o pe??ni szcz????cia! Ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia cz??owieka (jak m??wi przys??owie: Brak umiarkowania jest ??ywicielk?? lekarzy), leczy dusz??, ??agodzi napi??cia. Ma??o tego: uwalnia od presji reklam, pozwala smakowa?? ??ycie, czu?? si?? bezpiecznie i uzyska?? to, za czym g????boko t??sknimy. Czy warto zatem czeka?? na inn?? ksi????k???