Название книги: Uzdrowienie nad sadzawk?? Siloam


Автор: Jos?? H. Prado Flores


ISBN: 9788375169935


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


Jezus przyszed??, aby leczy?? chorych, nie ich choroby. W czynionych przez Niego znakach aspekt fizyczny mia?? by?? jedynie tropem do odkrycia g????bi drugiego cz??owieka. Jezus chcia?? zna?? jego przesz??o???? i przysz??o????, urazy i kompleksy, plany i marzenia, relacje z rodzin?? i postaw?? wobec samego siebie.
Niewidomy od urodzenia pos??any do Siloam to przyk??ad ca??kowitego uzdrowienia. Jezus czyni ??w znak za pomoc?? serii siedmiu nast??puj??cych po sobie uzdrowie?? szczeg????owych. Takich samych siedmiu uzdrowie?? chce dokona?? r??wnie?? w nas, poniewa?? i On jest wczoraj i dzi??, ten sam tak??e na wieki (Hbr 13,8).