Название книги: Biologia z tangramem 2. Podr??cznik do gimnazjum


Автор: Beata S??gin , Maciej W??sierski


ISBN: 9788374205856


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Wyj??tkowo???? Biologii z tangramem polega na ????czeniu funkcji podr??cznika z zeszytem ??wicze??. Du??a cz?????? materia??u jest przedstawiona w formie opatrzonych opisami rysunk??w, zdj???? i schemat??w, co u??atwia uczniom przyswajanie wiedzy. Liczne zadania i ??wiczenia pomagaj?? sprawdzi??, w jakim stopniu ucze?? zrozumia?? materia??, pozwalaj?? go powt??rzy?? i utrwali??; mog?? by?? wykorzystywane na lekcji, a tak??e jako prace domowe. Ksi????ka jest zgodna z najnowsz?? podstaw?? programow??.