Название книги: Brudny B??g. Z Jezusem zmienia?? ??wiat


Автор: Johnnie Noore


ISBN: 9788375167832


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


W ksi????ce Brudny B??g Johnnie Moore robi co?? wi??cej, ni?? wyja??nia, czym jest ??aska. Przytaczaj??c wiele, cz??sto osobistych przyk??ad??w, pomaga czytelnikowi do??wiadczy?? ??aski.
Johnnie m??wi nam, ??e ??aska pochodzi od Jezusa. Ale przypomina te??, ??e Jezus, kt??rego poznajemy na kartach Pisma ??wi??tego, nie jest tym ??wie??o wyk??panym, wypiel??gnowanym Jezusem, jakiego sobie na co dzie?? wyobra??amy. Jezus ???nie sfrun???? na ziemi?? jak przek??uty balon. On spad?? jak bomba atomowa i ju?? sama Jego obecno???? by??a prowokacj?????.
Jezus, kiedy wype??nia?? swoj?? misj?? naprawiania ??wiata pogr????onego w chaosie, ubrudzi?? si?? od st??p do g????w. Czu?? Go by??o potem i ziemi??. Mia?? brud za paznokciami, a Jego d??onie by??y stwardnia??e.
Dlaczego? Bo w swej ??askawo??ci nie oczekiwa?? tego, by??my si?? do Niego wspinali. Sam zszed?? do nas, by zabra?? nas z powrotem do Boga. Ta ksi????ka opowiada t?? histori??. I przypomina nam, ??e ??ask?? mo??na zar??wno otrzymywa??, jak i dawa??.
Jezus zaprasza ci??, by?? do????czy?? do Niego i z Nim zmienia?? ??wiat.
???To ksi????ka jedyna w swoim rodzaju. Zajmuje si?? zar??wno chrze??cija??stwem, jak i ???chrze??cija??stwem???. Z otwart?? przy??bic?? rezygnuj??c z wszystkich dozwolonych chwyt??w bezlito??nie oddziela owce od koz????w. Je??li ???chrze??cijanie??? zniech??caj?? was do Chrystusa, przeczytajcie t?? ksi????k??. Niewa??ne kim naprawd?? jeste??, ani w co wierzysz, przeczytaj t?? ksi????k??. Jest dobra dla tych, kt??rzy znaj?? Chrystusa, a jeszcze lepsza dla tych, kt??rzy Go nie znaj?????.
Douglas Gresham, pasierb C.S. Lewisa,
kierownik produkcji Opowie??ci z Narnii