Название книги: Szcz????liwe wariactwo. Medytacje biblijne


Автор: Pawe?? Kozacki OP


ISBN: 9788379063901


Издательство: W drodze


Год: 2019


Кол-во стр.:


Medytacje biblijne Paw??a Kozackiego to zbi??r nieoczywistych rozwa??a??. Ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dominikan??w wy??uskuje z tekst??w czytanych co niedziel?? i znanych niemal na pami???? ??wie??e sensy. Nieraz odnosi si?? do aktualnych lektur, film??w czy bie????cych spor??w, przede wszystkim jednak – pokazuje codzienno???? w perspektywie zdobywania Bo??ego kr??lestwa.
???B??g musi by?? niepoprawnym optymist??, skoro m??wi mi, ??e miar?? mojej doskona??o??ci ma by?? mi??osierdzie Ojca, kt??ry jest w niebie??? /Pawe?? Kozacki OP/