Название книги: Biologia z tangramem 3. Podr??cznik do gimnazjum


Автор: Beata S??gin , Jadwiga Makurat


ISBN: 9788374205863


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Seria Biologia z tangramem to ksi????ki, kt??re w wyj??tkowy spos??b ????cz?? w sobie cechy podr??cznika i zeszytu ??wicze??. Wi??kszo???? materia??u jest przedstawiona w formie opatrzonych opisami rysunk??w, zdj???? i przejrzystych schemat??w, co u??atwia uczniom przyswajanie wiedzy. Liczne zadania i ??wiczenia pomagaj?? sprawdzi??, w jakim stopniu ucze?? zrozumia?? materia??, umo??liwiaj?? powt??rk?? i utrwalenie wiadomo??ci; mog?? by?? wykorzystywane na lekcji, a tak??e jako prace domowe.