Название книги: Халы?аралы? транспорт операциялары


Автор: М. Байгісиев , Ж. Оспанбаев


ISBN: 9786010406919


Издательство: КазНУ


Год: 2016


Кол-во стр.: 220


?сынылып отыр?ан о?у ??ралы халы?аралы? транспорт операцияларын ?йымдастыру мен ж?зеге асыруды? теориялы?, т??жірибелік м??селелеріне арнал?ан. Халы?аралы? транспорт операциялары ?лтты? экономиканы? халы?аралы? шаруашылы? байланыстар?а тере? интеграциялануы жа?дайында ерекше ??зектілікке ие болуда. О?у ??ралында ж?ктерді ж??не жолаушыларды халы?аралы? тасымалдауды? т?рлері, формалары, ??лемдік т??жірибесі мен атал?ан ?ызмет т?ріні? ???ы?ты? реттелуі жан-жа?ты ?арастырыл?ан.
О?у ??ралы экономикалы?, халы?аралы? ?атынастар, халы?аралы? ???ы? маманды?тарында о?итын студенттерге, магистранттар?а, докторанттар?а ж??не халы?аралы? транспорт операцияларымен айналысатын барлы? ізденісті о?ырмандар?а арнал?ан.