Название книги: Kalifat albo ??mier??


Автор: Marhjon van Dalen


ISBN: 9788380651371


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:Bahdri do dzi?? ucieka przed organizacjami terrorystycznymi. Niegdy?? by?? jednym z nich – cz??onkiem grupy terrorystycznej Boko Haram. Trzy razy we ??nie ukazywa?? mu si?? Jezus i nawo??ywa?? do nawr??cenia, ale Bahdri nie potrafi?? znale???? spokoju. Zbyt wiele ofiar mia?? na sumieniu. Pewnego dnia spotka?? Habil??, kt??ry nieomal zgin???? z r??k boj??wek terrorystycznych. To, ??e prze??y??, lekarze i on sam uwa??aj?? za cud. Habila przebaczy?? swoim oprawcom. To dzi??ki niemu Bahdri do??wiadczy?? ??aski przebaczenia i wreszcie odnalaz?? spok??j.

Marhjon van Dalen, holenderska dziennikarka, wraz z rodzin?? sp??dzi??a 7 lat w Azji, mi??dzy innymi w Pakistanie. By napisa?? t?? ksi????k??, jesieni?? 2014 roku wyjecha??a do Nigerii, gdzie spotka??a si?? z ofiarami i ich oprawcami.