Название книги: Franciszek dla m????czyzn


Автор:


ISBN: 9788375169973


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


Ksi????ka o Franciszku jako m????czy??nie, a nie jako ??wi??tym, kt??rym przecie?? jest. Ksi????ka dla m????czyzn, kt??rzy chc?? lepiej zrozumie?? siebie samych, a tak??e dla kobiet ciekawych tajnik??w m??skiej duszy. ???Biedaczyna z Asy??u bywa?? pochopny w swoich s??dach, bezlitosny, apodyktyczny, ma??ostkowy, wykazywa?? liczne sprzeczno??ci i mia?? niezwykle rozbudowane "ego". Do swojego ojca odnosi?? si?? jak nastolatek, kt??ry uwa??a, ze zjad?? wszystkie rozumy; wsp????braci traktowa?? jak dzieci, a Klar?? – jak gdyby wci???? pr??bowa??a go uwie???????. 
O. Richard Rohr OFM, Albuquerque, Nowy Meksyk
??wi??ty z Asy??u m??wi nam, jak zintegrowa?? mrok, kt??ry jest w nas, jak pojedna?? si?? z nim i przemieni?? w nowe ??wiat??o; jak godzi?? w sobie cz??stk?? Bosk?? i ludzk??; jak utrzyma?? r????ne elementy swojej osobowo??ci w r??wnowadze tak, by zdoby?? now?? jako???? ??ycia.
Markus Hofer (ur. 1957) studiowa?? filozofi??, teologi??, germanistyk?? i histori?? sztuki w Innsbrucku (Austria). Przez wiele lat by?? dyrektorem katolickich instytucji zajmuj??cych si?? edukacj?? m????czyzn. Jest autorem ksi????ek i doradc??, kt??ry pomaga m????czyznom odnale???? ich powo??anie.