Название книги: W s??u??bie urody


Автор: El??bieta Radzikowska


ISBN: 9788381170437


Издательство: Edipresse Ksi????ki


Год: 2020


Кол-во стр.:


Chirurgia plastyczna w dobie, kiedy uroda staje si?? obowi??zkiem, jest czym?? wi??cej ni?? tylko jej poprawianiem mankament??w. Doktor El??bieta Radzikowska staje u boku swoich pacjent??w, by podarowa?? im nowe, lepsze ??ycie. Nim jednak si??gnie po skalpel, musi dobrze zrozumie??, co jest nie tak z tym, kt??re ju?? maj??. Ka??dy przypadek, z kt??rym ma si?? zmierzy?? na sali operacyjnej, jest dla niej wyj??tkowy. A jej ksi????ka jest jak dziedzina, w kt??rej si?? specjalizuje: to profesjonalny katalog medycznych procedur przet??umaczony na j??zyk pacjenta. I wielki ??adunek emocjonalny w historiach ludzi, dla kt??rych wizyta w jej gabinecie sta??a si?? ??yciowym prze??omem.