Название книги: Praktyczna gramatyka j??zyka polskiego


Автор: Liliana Madelska


ISBN: 9788324218219


Издательство: Universitas


Год: 2019


Кол-во стр.:


Podr??cznik  Praktyczna gramatyka j??zyka polskiego jest przeznaczona dla uczni??w od poziomu podstawowego do ??redniego og??lnego, chocia?? tematy w nim prezentowane znacznie poza poziom B1 wykraczaj??. Zgromadzone w tabelach liczne przyk??ady to przede wszystkim internacjonalizmy i wyrazy o wysokiej frekwencji we wsp????czesnej polszczy??nie. 
S??  prezentowane w taki spos??b, aby ucze?? m??g?? sam odkrywa?? tajniki polszczyzny, co aktywuje samorganizuj??ce si?? procesy uczenia. Nauk?? powinno te?? u??atwi?? podej??cie kontrastywne oraz towarzysz??ce terminom gramatycznym ikonki (gramikony).