Название книги: ??wi??ty i b??azen. Jego droga do ??wi??to??ci


Автор: Jan Grzegorczyk


ISBN: 9788381161145


Издательство: Zysk i S-ka


Год: 2019


Кол-во стр.: ?????wi??ty i b??azen. Jego droga do ??wi??to??ci.???  - to niepowtarzalna w swej szczero??ci rozmowa z ojcem Janem G??r?? przeprowadzona przez Jana Grzegorczyka, autora bestsellerowego cyklu o przypadkach ksi??dza Grosera. Spowied?? dominika??skiego wizjonera przerywana jest wypowiedziami ??wiadk??w jego ??ycia. Cz??owiek, kt??ry co roku przyci??ga?? na pola Lednicy pod Ryb?? 100 tysi??cy m??odzie??y dla jednych by?? charyzmatykiem, dla innych b??aznem i hochsztaplerem po??eraj??cym swoich wsp????pracownik??w.

G??ra by?? ??ywio??em, kt??ry buduj??c sw??j wielki teatr, rani?? i sam by??. Jego ???nielegalne??? metody dzia??ania wyka??cza??y biskup??w i prze??o??onych. ???Zostawcie go, to co robi, jest Bo??e!???, usprawiedliwiali go obro??cy. Czy rzeczywi??cie chroni?? go ???niebia??ski immunitet????

G??ra mia?? pot????ne wsparcie w Janie Pawle II. Po ??mierci Papie??a postawiono mu zarzut, ??e si?? wypali?? i nie potrafi ??y?? w epoce po ???21:37??? . J??zef Tischner pytany, co s??dzi o Janie G??rze, odpowiedzia?? kr??tko: ???Jeden taki musi by?????.