Название книги: Matemagik Zbi??r ciekawych zada?? dla uczni??w pocz??tkowych klas szko??y podstawowej


Автор: Leokadia Szulc


ISBN: 9788389284587


Издательство: Albus


Год: 2019


Кол-во стр.:


Matemagik, to ksi????ka skierowana do uczni??w pocz??tkowych klas szko??y
podstawowej. Zawiera 48 zada??, kt??rych rozwi??zanie nie wymaga
wiedzy, lecz spostrzegawczo??ci, bystro??ci i logicznego
my??lenia. Mo??na j?? wykorzystywa?? do zabaw zespo??owych na lekcjach w
klasach pocz??tkowych, w zaj??ciach ??wietlicowych, podczas rodzinnych
spotka?? z dzie??mi albo jako ksi????eczk?? do samodzielnej pracy 
dziecka. Kolorowa szata graficzna i r????norodno???? zada?? jest jej
dodatkowym atutem.
Zaproponowane w niej zadania to jeden ze sposob??w przygotowywania dziecka do
rozwi??zywania zada?? testowych, z kt??rymi  jako ucze?? b??dzie si??
musia??o zmierzy?? po zako??czeniu kolejnych etap??w edukacji i nie tylko.