Название книги: Historia. Zadania maturalne dla liceum i technikum


Автор: Maria Kubacka , Katarzyna Panimasz


ISBN: 8374200286


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Jak ??wiczy?? umiej??tno??ci potrzebne na maturze?Jakiego typu polece?? mo??na si?? na niej spodziewa???Czy poziom rozszerzony jest bardzo trudny?Egzamin maturalny bez tajemnic! materia?? dotycz??cy 5 epok w 10 zestawach – po 2 zestawy zada?? z ka??dej epokizestawy pyta?? dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oparte na arkuszach maturalnych polecenia nawi??zuj??ce do wszystkich standard??w wymaga?? egzaminacyjnych, w tym zadania z materia??ami ??r??d??owymi oraz rozszerzonej odpowiedzimodele odpowiedzi i schematy ocenianiaZobacz, jak to b??dzie wygl??da?? – prze??wicz ka??d?? mo??liwo????!Z Histori??. Zadaniami maturalnymi z pewno??ci?? zdasz matur?? na pr??b?? – w domu lub na lekcji.