Название книги: Panowanie Kazimierza Jana Alberta i Alexandra Jagiellonczykow krolow Polskich i W. ksiazat Litewskich. Tom 1


Автор: Jana Albertrandego


ISBN:


Издательство: Библиотечный фонд


Год: 1827


Кол-во стр.: 291


Полный вариант заголовка: "Panowanie Kazimierza Jana Alberta i Alexandra Jagiellonczykow krolow Polskich i W. ksiazat Litewskich : Tom 1 : Z wizerunkami, kartami geograficznemi i tablica genealogiczna / Wyjete z rekopismow Jana Albertrandego, biskupa zenopolitanskiego ; wydal Zegota Onacewicz".