Название книги: Jedna rzecz


Автор:


ISBN: 9788375792966


Издательство: Galaktyka


Год: 2019


Кол-во стр.:Autorzy z list bestseller??w ???New York Timesa??? – Gary Keller i Jay Papasan – ucz??, w jaki spos??b koncepcja JEDNEJ rzeczy mo??e ca??kowicie zmieni?? podej??cie do ka??dej dziedziny ??ycia, wp??yn???? na dokonywane wybory i odnoszone rezultaty.

Czasami twoja JEDNA rzecz b??dzie pierwsz?? rzecz?? na li??cie. Czasami – jedyn??.

Ale zawsze to w??a??nie ona przyniesie niezwyk??e efekty.

W obliczu niepewno??ci, nieprzewidywalno??ci i turbulencji wsp????czesnego ??wiata najt????sze g??owy si??gaj?? w ??yciu i w biznesie po modele oraz strategie, kt??re ????cz?? ca??o??ciowe i procesowe podej??cie do rzeczywisto??ci (complexity) z poszukiwaniem prostych i trafnych rozwi??za?? z??o??onych problem??w (simplicity). W ten spos??b rozwija si?? nowa filozofia, j??zyk szko??y ??ycia (simplexity), do kt??rej nale??y ta ksi????ka. Jest po prostu ??wietna. Wprowadzamy j?? na list?? lektur Akademii Psychologii Przyw??dztwa Szko??y Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values.

Moda na minimalizm trwa. Gary Keller i Jay Papasan, autorzy Jednej rzeczy id?? jednak o krok dalej. Zamiast przekonywa?? nas do pozbywania si?? kolejnych rzeczy z szaf i kredens??w, proponuj?? prawdziw?? rewolucj?? w my??leniu. Sukces polega na robieniu wszystkiego, co w??a??ciwe, a nie na robieniu w??a??ciwie wszystkiego – pisz??. Proponuj?? skupienie si?? na jednej najwa??niejszej rzeczy, zamiast wykonywania kilku naraz. Jak jednak wybra?? t?? jedn?? jedyn?? rzecz? O tym te?? pisz??. Przede wszystkim jednak rozgrzeszaj?? tych, kt??rzy nie potrafi?? i nie chc?? by?? w kilku miejscach w tym samym czasie i ??apa?? kilku srok za ogon! Wielozadaniowo???? jest pass??! Pora w to uwierzy??.