Название книги: Kap??anki czy kury?


Автор: Alicja Petrowa-Wasilewicz


ISBN: 9788365706256


Издательство: Esprit


Год: 2019


Кол-во стр.:


.

O swoim ??yciu, Bogu i rodzinie opowiadaj??:

Ma??gorzata Terlikowska

Urszula Berna??

Teresa Kapela

Olga Rudzi??ska

Joanna Puzyna-Krupska

Iga Stolar-??ypczak

Paulina Guzik

Co kobiety robi??, gdy ???siedz?? w domu??? z dzie??mi? S?? dyrektorami zarz??dzaj??cymi, prezesami, piel??gniarkami, zaopatrzeniowcami i kap??ankami domowego ogniska. Ta ksi????ka to wielki ho??d dla nich, ale te?? wspania??a wyprawa w ??wiat, kt??ry dla wielu jest zupe??nie nieprawdopodobny.

Tomasz P. Terlikowski