Название книги: Matka Bo??a Pomy??lno??ci z Quito


Автор: Ma??gorzata Pabis , Agnieszka Gracz


ISBN: 9788375697162


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Mariannie Franciszce, prostej zakonnicy, w Quito w Ekwadorze objawi??a si?? Matka Bo??a i przekaza??a jej nadzwyczajne wizje. Oto wsp????czesny ??wiat upadaj??cy w grzechu, oto zagro??enia chrze??cija??stwa, oto m??cze??stwo wyznawc??w Chrystusa, oto bezczeszczenia Eucharystii, oto demoralizacja. Wizje zawarte w objawieniach ziszczaj?? si?? na naszych oczach. 
Dlaczego zatem Maryja, kt??ra objawi??a si?? w Quito, zyska??a miano Matki Bo??ej Pomy??lno??ci? Bo Ona przyjmuje na siebie ludzkie nieszcz????cie, bo przez Jej ??agodne serce otwiera si?? dla ka??dego cz??owieka nadzieja zbawienia, bo w Jej matczynych ??zach sp??ywa na nas wszelka pomy??lno???? i ocalenie, bo za wstawiennictwem Matki Bo??ej Pomy??lno??ci otwiera si?? niesko??czone mi??osierdzie Bo??e.