Название книги: Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyki


Автор:


ISBN: 9788378755531


Издательство: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Год: 2020


Кол-во стр.:


W niniejszej monografii w warstwie teoretycznej skoncentrowano si?? na wskazaniu wielowymiarowo??ci dzia??a?? inicjowanych przez sp????ki nale????ce do r????nych sektor??w w kontek??cie raportowania CSR. Cz?????? praktyczn?? za?? po??wi??cono wyr????nieniu obszar??w, sposob??w i zakresu ujawnianych informacji w ramach podejmowanych dzia??a?? prospo??ecznych, proekologicznych, proetycznych i pro??rodowiskowych, stanowi??cych studium dobrych praktyk.