Название книги: Z archiwum Klio, tom 1: Od staro??ytno??ci do ??redniowiecza. Teksty ??r??d??owe z ??wiczeniami dla liceum i technikum


Автор: Dariusz Ostapowicz , Dariusz Szymikowski , S??awomir Suchodolski


ISBN: 9788374200325


Издательство: Gda??skie Wydawnictwo O??wiatowe


Год: 2019


Кол-во стр.:


Z archiwum Klio to trzytomowa seria zbior??w ??wicze?? ze ??r??d??ami historycznymi. Je??li przygotowujesz si?? do matury z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym, ta pozycja jest w??a??nie dla ciebie.
Tom 1. obejmuje przekrojowo materia?? od staro??ytno??ci do ??redniowiecza. Bogaty wyb??r tekst??w ??r??d??owych wraz z pytaniami, a tak??e ??r??d??a ikonograficzne i kartograficzne pomocne ci b??d?? zar??wno w pracy na lekcji, jak w samodzielnej nauce.
W wersji elektronicznej dost??pne s?? tak??e:
Z archiwum Klio. Tom 2. Od XV w. do kongresu wiede??skiego. Testy ??r??d??owe z ??wiczeniami dla liceum i technikum.
Z archiwum Klio. Tom 3. XIX i XX w. Testy ??r??d??owe z ??wiczeniami dla liceum i technikum.