Название книги: O szcz????ciu prostego ??ycia


Автор: Paulus Terwitte OFMCap


ISBN: 9788380650053


Издательство: Wydawnictwo ??wi??tego Wojciecha


Год: 2019


Кол-во стр.:


Czy mniej to rzeczywi??cie wi??cej? Ile rzeczy musz?? posiada??? Jacy ludzie naprawd?? czyni?? mnie szcz????liwym?
Regu??y klasztorne ??w. Franciszka maj?? w sobie fascynuj??c?? prostot?? i jasno???? przes??ania. Zawsze aktualne, pomagaj?? nam odpowiedzie?? na wiele pyta?? dotycz??cych ludzkiego losu. Ksi????ka jest impulsem dla duchowego ??ycia ka??dego z nas i zach??t?? do podj??cia pr??by i wcielenia w to ??ycie Ewangelii i franciszka??skiego ducha.