Название книги: Latopisiec Litwy i kronika ruska


Автор: Ignacy Danilowicz


ISBN:


Издательство: Библиотечный фонд


Год: 1827


Кол-во стр.: 329


Полный вариант заголовка: "Latopisiec Litwy i kronika ruska : z rekopisu slawianskiego przepisane : wypisami z wremiennika sopiyskiego pomnozone, przypisami i objasnieniami, dla czytelnikow polskich potrzebnemi, opatrzone : naprzod w Dzienniku Wilenskim roku 1824 czesciami oglaszane : a teraz w jedno zebrane, dokonczone i przedrukowane / staraniem i praca Ignacego Danilowicza".