Название книги: Ksi??ga patron??w


Автор: Iwona Dojka , Marek Latasiewicz


ISBN: 9788375697032


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


???Ty jeste?? Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduj?? Ko??ci???? m??j??? (Mt 16,18) – wraz z imieniem Piotr otrzyma?? wskazanie swego powo??ania.
M??dry wyb??r imienia i ??wi??tego patrona wyznacza wz??r, ku kt??remu warto pod????a??. Ksi??ga patron??w stanowi niezr??wnane kompendium wiedzy o imionach, ??wi??tych i uroczysto??ciach z nimi zwi??zanych. To doskona??y przewodnik dla m??drych rodzic??w, kt??rzy chc?? wybra?? swemu dziecku imi?? nie tylko pi??knie brzmi??ce, lecz tak??e wskazuj??ce or??downika i opiekuna ich potomka. R??wnie?? w sakramencie bierzmowania odpowiedzialne przyj??cie imienia staje si?? drogowskazem ku ??wi??to??ci i ??wiadczy o dojrza??ej wierze.
Ksi??g?? patron??w to zajmuj??ca lektura dla wszystkich zainteresowanych ??ywotami ??wi??tych. Stanowi ona przebogaty zbi??r informacji o tym, jakich spraw, rzeczy, zawod??w i stan??w patronami s?? poszczeg??lni ??wi??ci. Jest przy tym idealnym prezentem imieninowym.
Leksykon opracowany jest w bardzo czytelny i przejrzysty spos??b. Pozwala bez trudu odnale???? daty uroczysto??ci zwi??zanych z konkretnym patronem, informacj?? o jego ??yciu; etymologi?? oraz znaczenie imion, kt??re nosimy my i nasi bliscy.