Название книги: Encyklika Ojca ??wi??tego b??. Jana Paw??a II REDEMPTOR HOMINIS


Автор: Jan Pawe?? II


ISBN: 9788375693546


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Encyklika Jana Paw??a II Redemptor hominis (Odkupiciel cz??owieka). Pierwsza encyklika Jana Paw??a II, og??oszona 4 marca 1979 r., po??wi??cona Jezusowi Chrystusowi jako Odkupicielowi. Uwa??ana za programowy dokument pontyfikatu, kt??ry rozwija my??li zawarte przez polskiego papie??a w homilii wyg??oszonej podczas mszy inauguracyjnej. Pad??o wtedy s??ynne wezwanie: "Otw??rzcie drzwi Chrystusowi". Redemtor Hominis to tak??e pierwsza w historii encyklika z zakresu antropologii teologicznej.