Название книги: Ci????a dla bystrzak??w. Wydanie IV


Автор: Joanne Stone , Keith Eddleman , Mary Duenwald


ISBN: 9788328362789


Издательство: Septem


Год: 2020


Кол-во стр.: Аудиокнига


W prostocie tkwi si??a
 Spraw, by ci????a i por??d by??y radosnymi prze??yciami
 Czuj si?? doskonale w ka??dym trymestrze
 Odczytuj wyniki bada?? i procedur
Twoja zdrowa ci????a
Spodziewasz si?? dziecka? Oto praktyczny poradnik, w kt??rym znajdziesz informacje o wszystkim, co mo??e Ci?? spotka?? w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze, a tak??e po porodzie. Ksi????ka - uwzgl??dniaj??ca najnowsze osi??gni??cia w technologii medycznej - jest por??cznym ??r??d??em wiedzy; zawiera proste odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie mo??esz mie?? w zwi??zku z ci??????.
W ksi????ce:
 Opis ci????y tydzie?? po tygodniu
 Wskaz??wki, jak odr????ni?? por??d fa??szywy od prawdziwego
 Om??wienie r????nych rodzaj??w porodu
 Wskaz??wki, jak dba?? o siebie i o dziecko po porodzie
 Uwagi na temat karmienia piersi?? i butelk??