Название книги: Ketogeniczna Biblia. Najnowsze badania naukowe, suplementacja, praktyczne porady i przepisy


Автор: dr Jacob Wilson , dr Ryan Lowery


ISBN: 9788381683999


Издательство: Vital


Год: 2020


Кол-во стр.: 532


Ta ksi????ka to najpe??niejsze ??r??d??o informacji poparte badaniami naukowymi, kt??re tak wyczerpuj??co wyja??nia idee ketozy. Opisuje histori??, nauk?? oraz zdrowotne korzy??ci p??yn??ce z diety ketogenicznej. Przedstawia, jak dzi??ki tej diecie mo??esz nie tylko schudn???? i wspom??c odporno????, ale r??wnie?? pozby?? si?? zaburze?? neurodegeneracyjnych, cukrzycy typu 1 i 2, choroby Parkinsona, Alzheimera, a nawet raka. Opisuje dlaczego jedzenie t??uszczu nie tuczy, ile posi??k??w dziennie powinno si?? zjada?? oraz jak stosowa?? okresowe g??od??wki. Prezentuje zasady diety ketogenicznej i dostarcza du??y wyb??r przepis??w keto wraz z odpowiedziami na najbardziej nurtuj??ce pytania. Podajesuplementy ketonowe i ich wp??yw na wydolno???? fizyczn??. Wszystko, co musisz wiedzie?? o ketozie i jej bezpiecznym stosowaniu.