Название книги: Nie b??dzie ??adnej rewolucji


Автор: Kazimierz Rajnerowicz


ISBN: 9788366232556


Издательство: Wydawnictwo Krytyki Politycznej


Год: 2019


Кол-во стр.:


Ba??uty, czo??gi, punk rock, zbuntowana m??odzie?? i wtedy oni wchodz?? cali na czarno. W latach 90. XX wieku przez ????d?? przesz??a prawdziwa burza zmian.
Zesp???? Cool Kids of Death, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi w??a??nie z ??odzi. Jego przekaz by?? jednak szerszy, wyra??aj??cy niepokoje tzw. Generacji NIC. Czy naprawd?? dwie dekady po prze??omie 1989 roku m??odym ludziom pozostawa??a albo mr??wcza praca w korpo, albo rzucanie butelkami z benzyn???
To nie jest kolejna historia wzlotu i upadku rockowego zespo??u. To podr???? w czasie do epoki bazarowego kapitalizmu, kaset VHS, przegrywanych p??yt CD i traconych z??udze??.