Название книги: Ajurweda - kompletna recepta na optymalizacj?? zdrowia, zapobieganie chorobom i ??ycie z rado??ci?? i witalno??ci??


Автор: Acharya Shunya


ISBN: 9788381683883


Издательство: Vital


Год: 2020


Кол-во стр.: 0


Pragniesz czu?? si?? dobrze zar??wno na poziomie cia??a, jak i ducha? Takie optymalne rozwi??zanie oferuje Ci ajurweda – indyjska ??yciowa m??dro????, dzi??ki kt??rej zadbasz o swoje zdrowie, pozb??dziesz si?? chor??b, a tak??e zaczniesz od??ywia?? si?? zgodnie z typem swojej doszy. Odkryjesz uzdrawiaj??ce korzy??ci rytua????w urody: masa??y ciep??ym olejem, k??pieli zio??owych czy naturalnych maseczek i nauczysz si?? je samodzielnie przygotowywa??. Op????nisz tym samym procesy starzenia i obni??ysz ci??nienie krwi. Dzi??ki temu zyskasz te?? wi??ksz?? si???? witaln??, rado???? ??ycia i poprawisz samopoczucie. Skorzystasz z rad Autorki i zaczniesz praktykowa?? jog?? i medytacj??, co zredukuje codzienny stres. Poznaj korzy??ci p??yn??ce z ajurwedy!