Название книги: Psychologia dla bystrzak??w. Wydanie II


Автор: Adam Cash


ISBN: 9788328362796


Издательство: Septem


Год: 2020


Кол-во стр.: Аудиокнига


W prostocie tkwi si??a
 Interpretuj w??asne emocje i zachowania
 Zrozum ludzkie dzia??ania i procesy my??lowe
 Odkryj, o co tak naprawd?? chodzi w psychologii
Podr???? po zakamarkach ludzkiej psychiki
Psychologia towarzyszy Ci ka??dego dnia, czy tego chcesz czy nie. Mo??esz j?? zignorowa??, ??y?? dalej i straci?? okazj?? do odkrycia, dlaczego ludzie zachowuj?? si?? czasem irracjonalnie, dlaczego my??l?? inaczej ni?? ty i czemu nie zawsze potrafi?? komunikowa?? si?? w zrozumia??y spos??b. Mo??esz te?? otworzy?? t?? ksi????k?? i wnikn???? w zupe??nie nowy, fascynuj??cy ??wiat ludzkiego umys??u, pozna?? kilku intryguj??cych naukowc??w i przeprowadzane przez nich szokuj??ce eksperymenty, zrozumie??, czym naprawd?? s?? zaburzenia psychiczne i sk??d si?? bior??, a ponadto dowiedzie?? si?? czego?? nowego o sobie lub swoich bliskich.
W ksi????ce :
 wprowadzenie do test??w i kwestionariuszy psychologicznych
 podstawowe zasady zwi??zane z uczeniem si??
 wyja??nienia dotycz??ce r????nych rodzaj??w i cel??w terapii
 oddzia??ywanie na siebie zdrowia psychicznego i fizycznego
 wskaz??wki pomagaj??ce zachowa?? zdrowie psychiczne