Название книги: Medycyna holistyczna. Tom III. Narz??dy trawienne. Wzmocnienie odporno??ci, lepsze trawienie i przyswajanie


Автор: dr Rosina Sonnenschmidt


ISBN: 9788381683524


Издательство: Vital


Год: 2020


Кол-во стр.:


Autorka szczeg????owo wyja??nia elementy przewodu pokarmowego z jego dolegliwo??ciami i mo??liwo??ciami leczenia – od jamy ustnej, prze??yku, ??o????dka do jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy. Ksi????ka jest skarbnic?? praktycznych wskaz??wek z ca??ej naturalnej sztuki uzdrawiania. Znajdziesz w niej porady wywodz??ce si?? z Tradycyjnej Medycyny Chi??skiej, zio??olecznictwa, diagnostyki j??zyka oraz praktyczne techniki pracy z energi?? splotu s??onecznego i proste instrukcje dotycz??ce oczyszczania jelita grubego. Dowiesz si?? jak radzi?? sobie z pr??chnic??, zapaleniem ??o????dka,wrzodziej??cym zapaleniem jelita grubego i rakiem prze??yku. Dobre trawienie to dopiero pocz??tek.