Название книги: Uwierzcie w Anio??a


Автор: Grzegorz Fels


ISBN: 9788375693874


Издательство: Rafael


Год: 2019


Кол-во стр.:


Wierzycie w anio??y? Wielu z Was, drodzy Czytelnicy, odpowie na to pytanie twierdz??co. Jak si?? jednak d??u??ej nad tym zastanowi??, niejednego ogarn?? w??tpliwo??ci. Je??li wi??c zaczynasz mie?? takie czy inne obiekcje co do zasadno??ci swej wiary w istnienie anio????w i szczerze szukasz odpowiedzi na dr??cz??ce Ci?? pytania, wiedz, ??e nie jeste?? sam i ta ksi????ka jest w??a??nie dla Ciebie! Ju?? sam fakt, ??e czytasz te s??owa, zdaje si?? to potwierdza??. Chyba nie podj????bym si?? napisania niniejszej pozycji, gdyby nie to, ??e kiedy?? sam do??wiadczy??em REALNEJ pomocy mojego Anio??a Str????a, kt??ry uratowa?? mi ??ycie. Powiem wi??cej, moja historia nie jest odosobniona. Dotar??em do innych ??wiadk??w, kt??rzy do??wiadczyli w swoim ??yciu anielskiej pomocy. I prosz??, nie m??wcie mi, ??e anio??owie nie istniej??, bo i tak Wam nie uwierz??...