Название книги: Z czego zrobiony jest ??wiat


Автор: Anja Royne


ISBN: 9788328713598


Издательство: Muza


Год: 2020


Кол-во стр.:


??yjemy na wyj??tkowej planecie. Wszystko w naszym otoczeniu – nawet my sami! – jeste??my z??o??eni z pierwiastk??w.
Czy wiedzia??e??, ??e nasze cia??o sk??ada si?? z pierwiastk??w, kt??re w wi??kszo??ci powsta??y miliardy lat temu? Zastanawia??e?? si?? kiedy??, sk??d na Ziemi znalaz??o si?? z??oto? Albo z czego w??a??ciwie z??o??one jest Morze Martwe? Jeste?? ciekawy, kt??re pierwiastki trafi??y do nas z kosmosu oraz czy piasek na Ziemi mo??e si?? kiedy?? wyczerpa???
Anja R??yne, norweska fizyczka i popularyzatorka nauki zabiera nas w fascynuj??c?? podr???? po ??wiecie pierwiastk??w. W bardzo przyst??pny i dowcipny spos??b opowiada, jak z??oto, ??elazo, aluminium, w??giel czy wap?? wp??yn????y na nasz?? histori?? oraz rozw??j cywilizacji. Nie musicie obawia?? si?? nudnego wyk??adu. Entuzjazm i pasja, z jak?? Anja R??yne opisuje wszech??wiat, udziela si?? czytelnikowi ju?? po pierwszych stronach jej ksi????ki. W jej uj??ciu nawet najbardziej skomplikowane fizyczne i chemiczne zjawiska staj?? si?? zrozumia??e.